ความคิดเห็นของลูกค้า

ความคิดเห็นล่าสุดของลูกค้าที่มีต่อร้าน

คะแนนจากแบบสอบถาม

Rank Grade A เฉลี่ยจาก 763 คน
  • คุณภาพของสินค้า8.79
  • ความรวดเร็วในการจัดส่ง8.59
  • การบริการ/อัธยาศัย8.37
  • ข้อมูลสินค้าครบถ้วน8.95

รางวัลที่ได้รับ

8 ยอดขาย Lv 8/9
8 จำนวนคนเข้าร้าน Lv 8/9
8 จำนวนลูกค้า Lv 8/9