ความคิดเห็นของลูกค้า

ความคิดเห็นล่าสุดของลูกค้าที่มีต่อร้าน

คะแนนจากแบบสอบถาม

Rank Grade A เฉลี่ยจาก 639 คน
  • คุณภาพของสินค้า8.72
  • ความรวดเร็วในการจัดส่ง8.5
  • การบริการ/อัธยาศัย8.36
  • ข้อมูลสินค้าครบถ้วน8.88

รางวัลที่ได้รับ

8 ยอดขาย Lv 8/9
7 จำนวนคนเข้าร้าน Lv 7/9
8 จำนวนลูกค้า Lv 8/9